HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

CHO ĐI LÀ NHẬN LẠI

Không chỉ được biết đến là một siêu thị thực phẩm hữu cơ trực tuyến cung cấp cho người Việt, chúng tôi còn luôn quan tâm đóng góp thiết thực cho xã hội thông qua những hoạt động, quỹ cộng đồng và tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi tin rằng bằng cách hỗ trợ cho những người dân vùng cao khó khăn sẽ giúp họ cải thiện được chất lượng cuộc sống. Năm 2016 vừa qua chúng tôi đã tham gia dự án “Organicfood Hướng về Bản Nhỏ” đã giúp đỡ thực phẩm chất lượng tới hơn 20 hộ dân vùng cao Tây Bắc.


CÁC HOẠT ĐỘNG

Chung tay hỗ trợ cộng đồng địa phương thay đổi nhận thức của người dân địa phương về ngành sản xuất hữu cơ, giúp họ có một tương lai tươi sáng hơn. Hỗ trợ các trẻ em vùng cao, khó khăn tiếp cận được những kỹ năng, giá trị tốt qua những hoạt động thiết thực gồm: đào tạo kỹ năng sống, cung cấp hỗ trợ thực phẩm tốt, dạy trẻ biết yêu thiên nhiên và môi trường.

one

KIDSFOUNDATION BY ORGANICFOOD

Dạy trẻ biết về nông nghiệp hữu cơ, biết cách chế biến chúng và 

Hiểu thêm về giá trị thiên nhiên qua bài học thực tế.

one

QUỸ 1 USD

Mỗi một triệu đồng hoá đơn bạn mua, chúng tôi đều trích ra 1USDA cho hoạt động cộng đồng.

Từ lời nói đến hành động

Thông qua các tổ chức tình nguyện Quốc tế, các tinh nguyện viên Quốc tế, chúng tôi đi tới nhiều vùng khác nhau tại Việt Nam để hỗ trợ.

one
one
one
one
one
one

QUỸ 1 USD

Với mỗi 1000.000đ hoá đơn của bạn mua chúng tôi đều trích ra 1 USD để xây dựng Quỹ 1 USD ủng hộ cho trẻ em khó khăn. Chúng tôi tiết kiệm, mang đến cho họ những thực phẩm an toàn, bổ sung dinh dưỡng, nâng tầm thể chất cho trẻ em vùng khó. Cam kết của chúng tôi đến năm 2020 là Quỹ 1USD tiết kiệm được 1 triệu USD hỗ trợ.

one

one


one