- Mỗi đơn hàng mua thành công, khách hàng sẽ tích điểm tương ứng như sau: 
+ 100.000 VND tương đương 1 điểm. 
+ Với mỗi điểm tích lũy, khách hàng sẽ được giảm theo công thức : điểm x 2.000 vnđ ( trừ trực tiếp vào đơn hàng tiếp theo ) 
+ Mỗi lần sử dụng tối đa 50 điểm tích luỹ. 
+ Điểm tích lũy không áp dụng cho khách mua gói thành viên và khách hàng VIP
page