Giỏ quà bưởi 3 màu " Giao Thông" hút khách

Organicfood Quận 2
CN 04/02/2024
Set giỏ quà này là sự kết hợp của 3 loại bưởi gồm: bưởi da xanh hữu cơ 
Năm Hạng, Bưởi đỏ Tiến Vua và bưởi Diễn hữu cơ Hoà Bình.
 

 

 

 

 
Viết bình luận của bạn
article