[𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗨𝗣 𝗧𝗢 𝟰𝟬%] - NGÀY HỘI MUA SẮM 𝟭𝟬/𝟭𝟬 - CÙNG CƠN MƯA 𝗘-𝗩𝗢𝗨𝗖𝗛𝗘𝗥 𝟭𝟬𝟬𝗞

OrganicFood
Th 6 07/10/2022

Ngày hội mua sắm 10/10 này Organicfood.vn giảm giá sản phẩm đến 40%, giảm thêm 100k khi đặt hàng qua website.

-Thời gian 10-12/10

📲Nhập mã

𝗢𝗥𝗚𝟮𝟬 - Giảm 𝟮𝟬𝗸 cho đơn hàng từ 199k

𝗢𝗥𝗚𝟱𝟬 - Giảm 𝟱𝟬𝗸 cho đơn hàng từ 499k

𝗢𝗥𝗚𝟭𝟬𝟬 - Giảm 𝟭𝟬𝟬𝗸 cho đơn hàng từ 899k

👉Dùng E-Voucher ngay thôi: https://organicfood.vn/

Viết bình luận của bạn
article