Sự Kiện Thiện Nguyện - "Gói Bánh, Gói Yêu Thương".

Hoàng Trần
Th 3 13/12/2022

Sự kiện gói bánh chưng cùng những phụ nữ khó khăn tại Mekong Quilts 2022 là sự kiện nhằm chia sẻ một chút tấm lòng của mình với những hoàn cảnh khó khăn, giúp những đồng bào vùng sâu vùng xa có được cái tết no đủ, an lành và ấm áp.

 

Sự kiện lần này được chia làm hai hoạt động chính:

1. Hoạt động "Gói bánh" tập thể thành viên, đối tác của Organicfood.vn...sẽ cùng nhau gói 200 chiếc bánh chưng.

2. Hoạt động "Gói yêu thương" tập thể thành viên, đối tác của Organicfood.vn... Sẽ cùng gửi những lời chúc đến những phụ nữ khó khăn tại Tánh Linh, Bình Thuận.

Địa điểm tại: Tánh Linh, Bình Thuận.

 

article